ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគោលនយោបាយ ដើម្បីគាំទ្រក្នុងការរៀបចំច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ ជាមួយក្រុមការងារជំនាញផ្នែកច្បាប់នៃទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារកូរ៉េ

 Friday, 29 July 2022 22:41  |    Written by MLVT  |  3189 times  |   Print  |   Email

ប្រតិភូក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជា បានចូលរួមទស្សនៈកិច្ចសិក្សា និងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគោលនយោបាយ ដើម្បីគាំទ្រក្នុងការរៀបចំច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ ជាមួយក្រុមការងារជំនាញផ្នែកច្បាប់នៃទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារកូរ៉េ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២១-២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ។ 

 

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា និងកិច្ចប្រជុំនេះ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម លឹម ស៊ុយហុង ទីប្រក្សាអមក្រសួង និងជាអគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានការងារ និងឯកឧត្តម ឡេង តុង ទីប្រឹក្សាអមក្រសួង និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ និងមានការចូលរួមពីក្រុមការងារអ្នកច្បាប់របស់ក្រសួង ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ មួយចំនួនទៀត។ 

 

ជាមួយគ្នានោះ គណៈប្រភូក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចុះទស្សន:កិច្ចសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិជ្ជាអនាគត នៃទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារកូរ៉េ(KOSHA)។ ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមការងារទាំង២ ដែលជាក្រុមការងារជំនាញផ្នែកច្បាប់នៃសាធារណ:រដ្ឋកូរ៉េ ដឹកនាំដោយលោក Noh Min Ki ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង និងជាអតីតអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងមុខរបរ បានពិភាក្សា និងផ្តល់យោបល់ ក្នុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ និងសម្រេចបាននូវសេចក្តីព្រាង សម្រាប់ពិភាក្សាបន្តទៀត ធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្ត និងសមស្របទៅនឹងបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 

 

ក្រុមការងារជំនាញផ្នែកច្បាប់នៃទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារកូរ៉េ នឹងមកបំពេញទស្សនៈកិច្ចនៅកម្ពុជានាខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដល់ក្រុមការងាររបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ និងចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការរៀបចំច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារឲ្យសម្រេចបានមួយជំហានបន្ទាប់ទៀត៕

ឯកសារផ្លូវការ