ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាសស្តីពី​សំឡេង​ក្នុង​ទី​កន្លែង​ធ្វើការ

 ព្រហស្បតិ៍, 11 កុម្ភៈ 2010 14:00  |    Written by MLVT  |  30769 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ