ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ស្រាវជ្រាវ ផ្ដល់​យោបល់​ ទប់​ស្កាត់​ករណី​ដួល​សន្លប់​​របស់​កម្មករ​និយោ​ជិត​នៅតាម​សហ​គ្រាស​ គ្រឹះស្ថាន

 Wednesday, 21 February 2018 15:00  |    Written by MLVT  |  22221 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ