ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដីសម្រេច​ ស្ដីពី​ ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាវាយ​តម្លៃ​ការ​ខូត​ខាត​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​​បាតុកម្ម​ខុស​ច្បាប់​ដឹក​នាំដោយ​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ

 Saturday, 14 June 2014 20:38  |    Written by MLVT  |  5290 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ