ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុ​ក្រឹត្យ​ស្ដីពី​ការកែ​សម្រួល​គណៈ​កម្មការ​សម្រាប់​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​កូដ​កម្ម បាតុកម្ម​នៅ​តាម​មុខ​សញ្ញា

 Monday, 21 October 2013 16:35  |    Written by MLVT  |  4844 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ