ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុ​ក្រឹត្យ​ស្ដីពី​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​​ធម្មតា​ ជូន​ពលករ​ ពលការិនី និង​សិស្ស​ និសិ្សត​ខ្មែរ​

 Friday, 20 June 2014 15:50  |    Written by MLVT  |  5714 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ