ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្តីពី​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ វិធាន​អនាម័យ និង​សន្តិ​សុខ​ការងារ​នៃ​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ក្រុមហ៊ុន​ផ្នែក​សេវា​កម្សាន្ត

 Wednesday, 20 August 2014 13:57  |    Written by MLVT  |  9020 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ