ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ការ​បែង​ចែក​ភារ​កិច្ច​ជូន​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ

 Tuesday, 15 July 2014 13:31  |    Written by MLVT  |  11070 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ