ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​មជ្ឈ​មណ្ឌល​បណ្បតាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តត្បូងឃ្មុំ

 Wednesday, 25 June 2014 12:43  |    Written by MLVT  |  7179 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ