ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រ​កាស​រួម​ស្ដីពី​ ការ​ផ្ដល់​សេវា​​សា​ធារណៈ​របស់​ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ

 Friday, 28 December 2012 15:00  |    Written by MLVT  |  6468 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ