ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមាសម្រាប់​កម្មករ​និយោ​ជិត​ផ្នែក​វាយ​នណ្ឌ និងផលិត​ស្បែក​ជើង​សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

 Thursday, 08 October 2015 16:25  |    Written by MLVT  |  6777 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ