ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ប្រកាស​ស្ដីពី​ ការ​កែសម្រួល ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រ​ព្រឹត្តទៅ​របស់​នាយកដ្ឋាន​អធិការកិច្ចការងារ

 Friday, 26 September 2014 19:57  |    Written by MLVT  |  6804 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ