ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដី​បំភ្លឺ របស់បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ លើសេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ​ ៣០/១៨ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 Friday, 18 May 2018 16:30  |    Written by MLVT  |  4790 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ