ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ និងបម្រុង

 Monday, 28 August 2017 13:50  |    Written by MLVT  |  9469 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ