ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន-បេក្ខនារីប្រឡងជាប់ស្ថាពរ និងបម្រុង ក្នុងការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្ដីការក្រសួង និងនៅតាមរាជធានី ខេត្ត

 Friday, 11 November 2016 10:20  |    Written by MLVT  |  6899 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ