ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន-បេក្ខនារីប្រឡងជាប់វិញ្ញាសារសរសេរក្នុងការប្រឡងក្របខណ្ឌ័ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវះសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦នៅទីស្តីការក្រសួង និងមន្ទីរាជធានីខេត្ត

 Friday, 28 October 2016 09:15  |    Written by MLVT  |  6936 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ