ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

លិខិតជម្រាបមកលោកប្រធានសហជីពសេរីកម្មករ ស្ដីពីករណីលោក ស្រី ចំរើន និងកញ្ញា ធី សុវណ្ណថា ប្រតិបត្តិការងារមួយចំនួនដោយអះអាងថាខ្លួនជាតំណាងសហជីព

 Saturday, 30 July 2016 14:57  |    Written by MLVT  |  6440 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ