ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សារលិខិតរំលែកទុក្ខ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងភរិយា មន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 Wednesday, 15 June 2016 15:05  |    Written by MLVT  |  6581 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ