ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីអំពាវនាវ ពីការចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកងទ័ពនៃកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ ៧ ខេត្តព្រះវិហារ នាថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

 Monday, 14 March 2022 10:14  |    Written by MLVT  |  5476 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ