ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

លិខិតអញ្ចើញបងប្អូនកម្មករនិយោជិតចំនួន៣៦០នាក់ ដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍

 Tuesday, 21 December 2021 20:35  |    Written by MLVT  |  2066 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ