ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដីអំពាវនាវជាថ្មី ចំពោះបងប្អូនពលករដែលកំពុងស្នាក់នៅ​ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ

 Friday, 15 January 2021 11:56  |    Written by MLVT  |  3959 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ