ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីអំពាវនាវ ស្តីពីការដឹកនាំគណៈប្រតិភូចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូន និងគ្រួសារយុទ្ធជននៃកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ ៧ ខេត្តព្រះវិហារ នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

 Monday, 09 March 2020 19:28  |    Written by MLVT  |  7400 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ