ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរងចាំជួបដោះស្រាយជាមួយតំណាង ឬបងប្អូនអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ អំពីការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនូវ ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់កិច្ចសន្យាការងារ

 Monday, 03 January 2022 19:39  |    Written by MLVT  |  1382 times  |   Print  |   Email