ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តី​ប្រកាស​ពី​គោល​បំណង​ស្តីពី​ការ​គាំ​ទ្រ​ដល់​គម្រោង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ទំនាក់​ទំនង​វិជ្ជាជីវៈ នៅ​ក្នុង​ឧស្សា​ហកម្ម​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា

 ព្រហស្បតិ៍, 12 មិថុនា 2014 13:57  |    Written by MLVT  |  19335 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ