ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​កំណែ​តម្រូវ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​បណ្តុះបណ្តាល និង​បញ្ជូន​ពលករ​ទៅ​បរទេស

 ព្រហស្បតិ៍, 11 កុម្ភៈ 2010 14:24  |    Written by MLVT  |  23246 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ