ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រោមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍

 អាទិត្យ, 19 ធ្នូ 2021 12:43  |    Written by MLVT  |  1355 times  |   Print  |   Email