ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្ដី​ពី​កិច្ចប្រជុំពិសេសថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការងារអាស៊ាន​ ស្តីពី “ការឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅលើមុខរបរ និងការងារ” តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ (Video Conference)

 ព្រហស្បតិ៍, 14 ឧសភា 2020 17:48  |    Written by MLVT  |  13811 times  |   Print  |   Email