ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ៥៩/២១ ស្ដីពីការផ្អាកធ្វើដំណើរចូលប្រទេសជប៉ុនជាបណ្ដោះអាសន្ន សម្រាប់កម្មសិក្សាការី-ពលករជំនាញកម្ពុជា

 ព្រហស្បតិ៍, 02 ធ្នូ 2021 16:15  |    Written by MLVT  |  2279 times  |   Print  |   Email