ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ៥៥/២១ ក.ប ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈពីចម្ងាយ ឬតាមអនឡាញ ( National TVET E-Learning Platform )

 អង្គារ, 23 វិច្ឆិកា 2021 12:27  |    Written by MLVT  |  3071 times  |   Print  |   Email

សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិត អាណាព្យាបាល និងសាធារណជនទាំងអស់ អាចទាញយកកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា « TVET E-Learning » មាននៅ លេី Store Google, Huawei និង Apple Store តាម រយៈ link ដូច ខាងក្រោម ៖

1. Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tvet.elearning

2. Huawei App Gallery: https://appgallery.huawei.com/#/app/C104086609

3.Apple Store: https://apps.apple.com/kh/app/tvet-e-learning/id1562635835

ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

ឯកសារផ្លូវការ