ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ និងបម្រុងក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

 អង្គារ, 10 កញ្ញា 2019 18:57  |    Written by MLVT  |  5691 times  |   Print  |   Email