សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនតាមប្រភេទនៃកម្រិតសិក្សានីមួយៗ ឱ្យចូលរៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩

 ព្រហស្បតិ៍, 12 កក្កដា 2018 15:42  |    Written by MLVT  |  2945 times  |   Print  |   Email