សេចក្ដីព័ត៌មាន ស្ដីពីជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Graeme Buckley នាយកការិយាល័យអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ (ILO) ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ ថៃ

 Friday, 06 July 2018 14:59  |    Written by MLVT  |  2065 times  |   Print  |   Email