សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ Po. Gen. ADUL SANGSINGKEO រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃ

 ច័ន្ទ, 18 មិថុនា 2018 19:25  |    Written by MLVT  |  1666 times  |   Print  |   Email