ពិធី​បើក​សិក្ខា​សាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ត្រី​ភាគីថ្នាក់​ជាតិ​ ស្ដីពី​ការ​ពង្រឹង​ដំណើរការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ នៅកម្ពុជា​លើក​ទី២

 Wednesday, 17 September 2014 14:48  |    Written by MLVT  |  1157 times  |   Print  |   Email

ព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ឯក​ឧត្តម​បណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញចូលរួម​ជាអធិបតីដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់ ក្នុង​ពិធី​បើក​សិក្ខា​សាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ត្រី​ភាគីថ្នាក់​ជាតិ​ ស្ដីពី​ការ​ពង្រឹង​ដំណើរការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ នៅកម្ពុជា​លើក​ទី២ នៅ​សណ្ឋា​គារ​អាំង​ទែ​កង់​ទី​ណង់​តាល់...