សេចក្ដី​បំភ្លឺ របស់បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ លើសេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ​ ៣០/១៨ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 សុក្រ, 18 ឧសភា 2018 16:30  |    Written by MLVT  |  2498 times  |   Print  |   Email