សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យាពេលជាលើកទី២ សម្រាប់ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងជនបរទេស ដែលមិនទាន់បានដាក់ស្នើសុំពន្យាសុពលភាពប័ណ្ណ/សៀវភៅការងារជនបរទេសឆ្នាំ២០១៨

 ព្រហស្បតិ៍, 26 មេសា 2018 09:16  |    Written by MLVT  |  4483 times  |   Print  |   Email