សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៅរោងចក្រចំនួន៩ ដែលបានបិទទ្វាដោយម្ចាស់រត់ចោល

 ព្រហស្បតិ៍, 01 មីនា 2018 10:16  |    Written by MLVT  |  1781 times  |   Print  |   Email