សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការជំរុញ និងបង្កើនល្បឿននៃការអនុវត្តអនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់គ្នារវាងម៉ាឡេស៊ី និងកម្ពុជា

 អង្គារ, 23 មករា 2018 18:45  |    Written by MLVT  |  2526 times  |   Print  |   Email