សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលដល់កម្មករនិយោជិតជាស្ត្រី ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធ ពេលសម្រាលកូនដែលបានចុះបញ្ជីរួច ក្នុងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

 Saturday, 13 January 2018 09:47  |    Written by MLVT  |  2741 times  |   Print  |   Email