សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់គណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជា ក្នុងឱកាសខួបនៃយាងចូលសោយ ព្រះទិវង្គតរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្យ ព្រះអង្គ BHUMIBOL ADULYADEJ

 ព្រហស្បតិ៍, 12 តុលា 2017 11:59  |    Written by MLVT  |  1290 times  |   Print  |   Email