សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការបញ្ជាក់ អត្តសញ្ញាណជូនពលករកម្ពុជា ដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ

 ពុធ, 27 កញ្ញា 2017 11:42  |    Written by MLVT  |  1760 times  |   Print  |   Email