សេចក្ដីណែនាំ​ ស្ដីពី​នីតិវិធី​នៃការ​បើក​ផ្ដល់​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​/លិខិតធ្វើដំណើរ​ពលករ​កម្ពុជា​នៅ​បរ​ទេស​ និង​ប័ណ្ណ​ពលករ​កម្ពុជា​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស​(OCWC)

 អង្គារ, 22 សីហា 2017 14:36  |    Written by MLVT  |  2494 times  |   Print  |   Email