សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផល (វិញ្ញាសា សរសេរ) នៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ ក្របខ័ណ្ឌថ្មី កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

 ពុធ, 16 សីហា 2017 16:59  |    Written by MLVT  |  3912 times  |   Print  |   Email
Download attachments: