សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី «ស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិត ក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងនៅកម្ពុជា»

 សុក្រ, 07 កក្កដា 2017 17:23  |    Written by MLVT  |  2523 times  |   Print  |   Email