សេចក្ដី​ណែនាំ​ស្តីពី និតិ​វិធី​នៃ​ការ​ផ្តល់​ភាព​ស្រប់​ច្បាប់​ដល់​ពលករ​កម្ពុជា​ដែល​កំពុង​ស្នាក់​នៅ និង​ធ្វើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃឡង់ដ៏

 សុក្រ, 19 កញ្ញា 2014 15:05  |    Written by MLVT  |  1808 times  |   Print  |   Email