សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ និងសិស្ស-និស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឆ្នាំ២០១៧

 ច័ន្ទ, 08 ឧសភា 2017 15:39  |    Written by MLVT  |  3999 times  |   Print  |   Email