សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីបេក្ខជន-បេក្ខនារីជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្លី (Shot List) សម្រាប់កម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើស សម្រស់ឯកវាយនភណ្ឌឆ្នាំ២០១៧

 សុក្រ, 24 មីនា 2017 12:22  |    Written by MLVT  |  1541 times  |   Print  |   Email