សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា និងកំណត់ម៉ោងសម្រាប់ពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍

 ច័ន្ទ, 13 មីនា 2017 18:34  |    Written by MLVT  |  2061 times  |   Print  |   Email