សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧ នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ២០១៤-២០១៨

 ព្រហស្បតិ៍, 16 កុម្ភៈ 2017 17:13  |    Written by MLVT  |  2832 times  |   Print  |   Email