សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួល និងប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃចំពោះ កម្មករនិយោជិតជាស្ត្រី សម្រាប់រយៈពេលនៃការឈប់សម្រាកមាតុភាព

 សុក្រ, 03 កុម្ភៈ 2017 11:59  |    Written by MLVT  |  3552 times  |   Print  |   Email